Ordensreglement


Ordensreglement ved brug af Thorvald Ellegaard Arena-Odense.

Generelt:
Ved enhver kørsel på cykelbanen er der en ansvarlig baneinstruktør, hvis anvisninger skal efterkommes.
Undladelse heraf kan medføre bortvisning fra hallen.

Enhver adgang til/fra inderkredsen foregår via tunellen. Det er strengt forbudt at krydse cykelbanen.

Indtagelse af alkohol eller kørsel på banen i påvirket tilstand er streng forbudt.

Baneinstruktøren har ret til at nægte cykler adgang til banen, såfremt disse ikke findes sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Kørsel på banen sker på eget ansvar.

Kørsel på banen:
Der skal udvises agtpågivenhed ved kørsel til og fra inderkredsen. Atletikudøvere på løbebanen har “for-løbsret”.

Brug af head set eller lign. er ikke tilladt under kørsel på banen.

Brug af hjelm/handsker er påbudt.

Speedometer, kadancemåler, wattmåler og lignende må ikke være monteret på cyklen, så denne kan aflæses under kørsel.

Justering af lånecykler:
Ved ønske om at anvende egne pedaler afmonteres evt. eksisterende og egne monteres. Dette sker med en 15 mm fastnøgle (bemærk, at pedalen i venstre side af cyklen har venstre gevind – skrues altså af og på modsat) Pedaler skal ikke spændes særlig hårdt. Dette kan medføre skade på materiellet. Efter kørslen påmonteres de oprindelige pedaler igen.

Sadelhøjden justeres med en 5 mm unbrakonøgle (bemærk højde maksimum mærket på saddelpinden).

Justering af styr og frempind må alene ske i samarbejde med baneinstruktøren.

Odense Idrætsparks vagt tlf.: