Nordisk mesterskaber 2018 – deltagerliste

Claus Nyheder

Her finder du deltagerlisten – der kan forekomme enkelte ændringer – der ligger nogle navne som ikke er kommet på her.

Vigtigt – fredag den 9. kl. 16.00 vil der være holdledermøde

nummerudlevering vil ske fra kl. 15.00 – begge – i Cykling Odenses klublokale lige uden for cyklebanen.

husk licens og UCI ID til indskrivningen.

deltager liste til hjemmesiden