Tid til betalinger og registreringer

Claus Nyheder

Banesæsonen 2017 – 2018

Så nærmer vi os banesæsonen og det er tid at betale banegebyr m.m.

Banegebyret har jo ellers fulgt kalenderåret, men det har givet nogle udfordringer, så derfor ændre vi det nu så det følger banesæsonen, så det kommer til at være fra                                                                                                                                               1.oktober 2017 til den 30. September 2018

alle der har kørt sidste vinter, har betalt frem til nytår, men det kompensere vi ved at der er to betalingsmuligheder, nemlig for dem der har betalt for 2017 som den ene og for helt nye som den anden mulighed.

For dem der har betalt for 2017 er prisen så også tilpasset at man har betalt for det første kvartal.

Det betyder at prisen for

Nuværende ryttere U11 – U15 er kr. 675,-

Nye Ryttere U11 – U 15 er kr. 900,-

Nuværende ryttere U17 og opad er 825,-

Nye ryttere U17 – og opad er 1100,-

Der skal være betalt inden man møder op til træning.

For ryttere der vil leje en cykel skal det aftales med trænerne – primært ved børn og unge, og skal betale med kr. 650,-

Ryttere der vil have sin cykel opbevaret under banen skal betale kr. 225.-

Koderne til rummene bliver lige op til den 1. Oktober ændret, og koden fås ved henvendelse til Claus Rasmussen

Er man ikke registreret og har den mærkat på som udleveres ved henvendelse, vil man opleve at cyklen kan være låst af baneledelse, og så skal man henvende sig for at få den låst op igen.

Betalingen finder sted på flg. link. Eller på cyklebanens hjemmeside under træning – Træningsgebyr licens.

http://odensecyklebane.dk/traeningsgebyr-licens/

Vi har de seneste sæsoner haft nogen der har forsøgt at undgå betalinger og haft mange sjove forklaringer, så vi vil tillade os at være lidt hårdere i år, og derfor skal der være betalt for at få lov til at træne, lige som der skal være betalt for opbevaring af egen cykel.

Træningstiderne vil blive vidst under træning og så træningskalender.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt da Claus Rasmussen på telefon – 20 32 73 83

 

Odense Cyklebane byder velkommen til en ny sæson.